Jedrenje Grcka - Grcka ostrva
jedrenje grckaпарусный спорт Греция

Jedrenje Grcka-ostrva

Cenovnik

Bavarija 37 po osobi
7 dana krstarenja
  Kabina
Period Pramčana Krmena
18. april - 25. maj 220 180
25. maj - 13. jun 300 250
13. jun - 18. jul 510 460
18. jul - 5. septembar 540 490
5. septembar - 26. septembar 480 440
26.septembar - 10. oktobar 410 350

 

Bavarija 50 po osobi
7 dana krstarenja
  Kabina
Period Pramčana Krmena Mornarska
18. april - 25. maj 380 320 280
25. maj - 13. jun 450 400 380
13. jun - 18. jul 550 520 480
18. jul - 5. septembar 610 550 520
5. septembar - 26. septembar 500 460 440
24.septembar - 10. oktobar 440 410 360

 

Lagoon 450 f ceo brod
7 dana krstarenja
  specifikacija najma
Period Najam broda Depozit skiper
02.05. – 23.05. 4.500 2.500 1.260
23.05. – 06.06. 6.200 2.500 1.260
06.06. – 20.06. 7.750 2.500 1.260
20.06. – 11.07 9.500 2.500 1.260
11.07. – 22.08. 11.250 2.500 1.260
22.08. – 05.09. 9.900 2.500 1.260
05.09. – 19.09. 7.600 2.500 1.260
19.09. – 03.10. 7.600 2.500 1.260

 

Bavarija 37 po osobi
15 dana krstarenja
  Kabina
Period Pramčana Krmena
18. april - 25. maj 400 300
25. maj - 13. jun 550 450
13. jun - 18. jul 760 660
18. jul - 5. septembar 860 760
5. septembar - 26. septembar 710 610
26.septembar - 10. oktobar 610 510

 

Bavarija 50 po osobi
15 dana krstarenja
  Kabina
Period Pramčana Krmena Mornarska
18. april - 25. maj 550 500 400
25. maj - 13. jun 700 650 550
13. jun - 18. jul 860 810 760
18. jul - 5. septembar 960 910 860
5. septembar - 26. septembar 860 810 760
26.septembar - 10. oktobar 760 710 610


* Cene se odnose na sve ture.

Svaka grupa dodatno plaća 150e za ćišćenje broda i lučke takse u iznosu od 80e po osobi. Korišćenje interneta po osobi 10 e nedeljno. Svi putnici na brodu finansiraju hranu za skipere. Da bi se putovanje obavilo neophodno je da bude prodato bar 4 mesta u jednoj jedrilici. Ako klijent iz bilo kojeg razloga otkaže najam rezervisanog plovila, dužan je da po nastalom događaju pismeno ili usmeno obavestiti kompaniju, tako da će obzirom na nastalu situaciju putniku biti zadržano od avansa iznos od:

* 30% cene najma ukoliko je rezervacija otkazana više od mesec dana pre najma
* 100% cene najma ukoliko je rezervacija otkazana manje od mesec dana pre najma
* 0% cene najma ukoliko Kompanija ili klijent obezbede drugog klijenta za otkazanu turu.

Datum kada je Kompanija dobila obaveštenje smatra se osnovom za obračun navedenih otkaznih troškova.

Ukoliko je do otkaza rezervacije došlo zbog više sile, odnosno objektivnih razloga na strani klijenta (smrt u porodici, zdravstveni razlozi, teška nezgoda...) uplaćeni iznos će biti vraćen u punom iznosu ili će se klijentu staviti na raspolaganje korišćenje prvog sledećeg slobodnog termina istog plovila.

U slučaju nemogućnosti obezbedjenja rezervisanog broda od strane Kompanije zbog opravdanih razloga (veći kvarovi na brodu tokom prethodnih najmova) klijentu će se omogućiti:
- zamena plovila sa sličnim karakteristikama.
- zamena plovila sa slabijim karakteristikama
- nemogućnost obezbedjenja broda
Ukoliko se obezbedi brod sličnih karakteristikama klijent nema pravo na smanjenje cene. Ukoliko se obezbedi brod slabijih karakteristikama kompanija je dužna da klijentu isplati razliku u ceni izmedju rezervisanog i obezbedjenog broda. Ukoliko Kompanija ne može da obezbedi nikakav brod dužna je da vrati klijentu celokupno uplaćeni iznos.