Jedrenje Grcka - Grcka ostrva

Jedrenje Grcka - Grcka ostrva

Cenovnik

Bavarija 37 po osobi
7 dana krstarenja
  Kabina
Period Pramčana Krmena
31. mart - 26. maj 220 180
26. maj - 9. jun 300 250
9. jun - 7. jul 510 460
7. jul - 1. septembar 540 490
1. septembar - 22. septembar 480 440
22. septembar - 13. oktobar 410 350

 

Bavarija 50 po osobi
7 dana krstarenja
  Kabina
Period Pramčana Krmena Mornarska
31. mart - 26. maj 380 320 280
26. maj - 9. jun 450 400 380
9. jun - 7. jul 550 520 480
7. jul - 1. septembar 610 550 520
1. septembar - 22. septembar 500 460 440
22. septembar - 13. oktobar 440 410 360

 

Bavarija 37 po osobi
15 dana krstarenja
  Kabina
Period Pramčana Krmena
31. mart - 26. maj 400 300
26. maj - 9. jun 550 450
9. jun - 7. jul 760 660
7. jul - 1. septembar 860 760
1. septembar - 22. septembar 710 610
22. septembar - 13. oktobar 610 510

 

Bavarija 50 po osobi
15 dana krstarenja
  Kabina
Period Pramčana Krmena Mornarska
31. mart - 26. maj 550 500 400
26. maj - 9. jun 700 650 550
9. jun - 7. jul 860 810 760
7. jul - 1. septembar 960 910 860
1. septembar - 22. septembar 860 810 760
22. septembar - 13. oktobar 760 710 610


* Cene se odnose na sve ture.

Svaka grupa dodatno plaća 150e za ćišćenje broda i lučke takse u iznosu od 80e po osobi. Korišćenje interneta po osobi 10 e nedeljno. Da bi se putovanje obavilo neophodno je da bude prodato bar 4 mesta u jednoj jedrilici. Ako klijent iz bilo kojeg razloga otkaže najam rezervisanog plovila, dužan je da po nastalom događaju pismeno ili usmeno obavestiti kompaniju, tako da će obzirom na nastalu situaciju putniku biti zadržano od avansa iznos od:

* 30% cene najma ukoliko je rezervacija otkazana više od mesec dana pre najma
* 100% cene najma ukoliko je rezervacija otkazana manje od mesec dana pre najma
* 0% cene najma ukoliko Kompanija ili klijent obezbede drugog klijenta za otkazanu turu.

Datum kada je Kompanija dobila obaveštenje smatra se osnovom za obračun navedenih otkaznih troškova.

Ukoliko je do otkaza rezervacije došlo zbog više sile, odnosno objektivnih razloga na strani klijenta (smrt u porodici, zdravstveni razlozi, teška nezgoda...) uplaćeni iznos će biti vraćen u punom iznosu ili će se klijentu staviti na raspolaganje korišćenje prvog sledećeg slobodnog termina istog plovila.

U slučaju nemogućnosti obezbedjenja rezervisanog broda od strane Kompanije zbog opravdanih razloga (veći kvarovi na brodu tokom prethodnih najmova) klijentu će se omogućiti:
- zamena plovila sa sličnim karakteristikama.
- zamena plovila sa slabijim karakteristikama
- nemogućnost obezbedjenja broda
Ukoliko se obezbedi brod sličnih karakteristikama klijent nema pravo na smanjenje cene. Ukoliko se obezbedi brod slabijih karakteristikama kompanija je dužna da klijentu isplati razliku u ceni izmedju rezervisanog i obezbedjenog broda. Ukoliko Kompanija ne može da obezbedi nikakav brod dužna je da vrati klijentu celokupno uplaćeni iznos.